Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ergoplanning (συντονιστής φορέας της Επιχειρησιακής Ομάδας) στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Κατέρης, ερευνητής του Institute for Bio-economy and Agri-technology iBO/CERTH, παρουσίασε το αντικείμενο του έργου, τα καινοτόμα στοιχεία των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν και τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν.

Ακόμη, συζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή στον αγρό και κάποιες προετοιμασίες που θα πρέπει να γίνουν σε συννενόηση με την Ομάδα Παραγωγών “Αγροτικές Επιχειρήσεις Πετρούσσας Α’ ΙΚΕ”, το μεμονωμένο παραγωγό κ. Θωμά Καλίγκο και την EFB – ENGINEERS FOR BUSINESS S.A.

Στη συνέχεια, στέλεχος της εταιρείας Ergoplanning παρουσίασε το πλάνο για το προγραμματισμό των εργασιών από όλα τα μέλη και ανέλυσε τον οικονομικό προγραμματισμό του έργου.