Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στην Ελλάδα εκτρέφονται περίπου 13 εκατ. αιγοπρόβατα, εκ των οποίων παράγονται 1,3 εκατ. τόνοι γάλα και 71.000 τόνοι κρέατος (ΕΛΣΤΑΤ 2019).

Σύμφωνα με έρευνες, η πλειονότητα (80%) των ποιμνίων αντιμετωπίζει σε διαφορετικό βαθμό πρόβλημα χωλότητας. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι ποσοστό 40% των εκτρεφόμενων ποιμνίων αντιμετωπίζουν πρόβλημα χωλότητας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Για κοπάδια με 10% ή περισσότερα προσβεβλημένα με χωλότητα ζώα, οι απώλειες προσδιορίζονται περίπου στα 10€ το ζώο ανά έτος. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή, τα εργατικά έξοδα για ποδοκομία, την απώλεια γάλακτος και την αμοιβή κτηνιάτρου.

Όλα αυτά είναι δυνατόν να αποφευχθούν με την εφαρμογή του προτεινόμενου σύστημα έγκαιρης διάγνωσης της χωλότητας. Ο κτηνοτρόφος θα έχει πλέον στα χέρια του ένα αξιόπιστο εργαλείο με το οποίο θα μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα του κοπαδιού εκμεταλλευόμενος τον πλήρη κύκλο ζωής του ζωικού του κεφαλαίου μέσω της αποφυγής της πρόωρης σφαγής ζώων με χωλότητα. Επίσης θα αυξηθεί η γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των ζώων σημαντικά μέσω της γρήγορης διάγνωσης των συμπτωμάτων ασθενειών σε υποβόσκουσα ακόμα κατάσταση καθώς και των διαταραχών της διατροφής των ζώων.

Τέλος, θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στα λειτουργικά κόστη της μονάδας μέσω της μείωσης των εξόδων για φαρμακευτικές αγωγές και κτηνιατρικές υπηρεσίες. Ως συνέπεια θα σημειωθεί αναβάθμιση των τοπικών προϊόντων, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, αναβάθμιση και επέκταση των εργασιών της επιχείρησης καθώς και σύμπραξη με ερευνητικούς φορείς επωφελούμενη από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.