Ομάδα Παραγωγών Αγροτικές Επιχειρήσεις Πετρούσσας Α’ ΙΚΕΟμάδα Παραγωγών

Η Ο.Π. ΠΕΤΡΟΥΣΣΑΣ συμμετέχει στην υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών, στη διευκόλυνση πρόσβασης στις εκμεταλλεύσεις, στην παροχή βοήθειας κατά τις δειγματοληψίες, διατήρηση πλήρως ενημερωμένου ημερολογίου των επεμβάσεων στο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και σε δράσεις διάχυσης.

ΕΚΕΤΑ / iBOΜεμονωμένος Παραγωγός