Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης χωλότητας σε μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων

Lamersys

EIP-AGRI
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

καινοτομία

του έργου

Η δομή του συστήματος περιλαμβάνει τόσο εμπορικά στοιχεία όσο και στοιχεία που αποτελούν αποτέλεσμα πρωτότυπης εργαστηριακής έρευνας.

Η δομή του συστήματος περιλαμβάνει τόσο εμπορικά στοιχεία όσο και στοιχεία που αποτελούν αποτέλεσμα πρωτότυπης εργαστηριακής έρευνας.

Διαφοροποίηση στις κινησιολογικές υπογραφές των νοσούντων ζώων και σύγκριση με αυτές των υγιών.

Διαφοροποίηση στις κινησιολογικές υπογραφές των νοσούντων ζώων και σύγκριση με αυτές των υγιών.

Διάγνωση χωλότητας σε πρώιμο στάδιο ακόμη και αν τα συμπτώματα δεν είναι εμφανή οπτικά.

Διάγνωση χωλότητας σε πρώιμο στάδιο ακόμη και αν τα συμπτώματα δεν είναι εμφανή οπτικά.

αναμενόμενα

αποτελέσματα

Σύμφωνα με έρευνες, η πλειονότητα (80%) των ποιμνίων αντιμετωπίζει σε διαφορετικό βαθμό πρόβλημα χωλότητας.

Σύμφωνα με έρευνες, η πλειονότητα (80%) των ποιμνίων αντιμετωπίζει σε διαφορετικό βαθμό πρόβλημα χωλότητας.

Σημαντικές μειώσεις των εξόδων που συνδέονται με την κτηνιατρική φροντίδα των προσβεβλημένων ζώων και μείωση των κρουσμάτων μετάδοσης της χωλότητας στα σταβλισμένα ζώα.

Σημαντικές μειώσεις των εξόδων που συνδέονται με την κτηνιατρική φροντίδα των προσβεβλημένων ζώων και μείωση των κρουσμάτων μετάδοσης της χωλότητας στα σταβλισμένα ζώα.

Με την έγκαιρη και ταχεία διάγνωση της χωλότητας καθίσταται δυνατή η αποφυγή της καταπόνησης των νοσούντων ζώων και κατά συνέπεια η μείωση της ημερήσιας γαλακτοπαραγωγής και του πρόωρου σφαγιασμού τους.

Με την έγκαιρη και ταχεία διάγνωση της χωλότητας καθίσταται δυνατή η αποφυγή της καταπόνησης των νοσούντων ζώων και κατά συνέπεια η μείωση της ημερήσιας γαλακτοπαραγωγής και του πρόωρου σφαγιασμού τους.

Μέ

λη

Επιχειρησιακής Ομάδας

Επιχειρησιακής Ομάδας

 • Ergoplanning
  Ergoplanning Συμβουλευτική εταιρεία
 • ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
  ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Ομάδα Παραγωγών Αγροτικές Επιχειρήσεις Πετρούσσας Α’ ΙΚΕ
  Ομάδα Παραγωγών Αγροτικές Επιχειρήσεις Πετρούσσας Α’ ΙΚΕ Ομάδα Παραγωγών
 • Θωμάς Καλίγκος
  Θωμάς Καλίγκος Μεμονωμένος παραγωγός
 • Engineers For Business
  Engineers For Business Μηχανικοί & Τεχνολογία
Lamersys

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σύστημα ανίχνευσης της χωλότητας, σε πρώιμο στάδιο, με βάση τις παραμέτρους κίνησης και της παρακολούθησης της διατροφής των ζώων, προκειμένου να αποφευχθούν οι οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγής.

Σύστημα ανίχνευσης της χωλότητας, σε πρώιμο στάδιο, με βάση τις παραμέτρους κίνησης και της παρακολούθησης της διατροφής των ζώων, προκειμένου να αποφευχθούν οι οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγής.

Ergoplanning

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ergoplanning ΕΠΕ
Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 544 224
Email : info@ergoplanning.gr
Website: www.ergoplanning.gr

Ergoplanning ΕΠΕ
Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 544 224
Email : info@ergoplanning.gr
Website: www.ergoplanning.gr

Social media

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Research icon

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας
ΕΚΕΤΑ

Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας
ΕΚΕΤΑ