Καινοτομία

Η δομή του συστήματος περιλαμβάνει τόσο εμπορικά στοιχεία όσο και στοιχεία που αποτελούν αποτέλεσμα πρωτότυπης εργαστηριακής έρευνας.

Αναλυτικότερα το σύστημα κατορθώνει να συνδυάσει αποτελεσματικά και με επιτυχία εμπορικούς αισθητήρες καταγραφής των κινησιολογικών παραμέτρων των ζώων (επιταχυνσιόμετρα), ένα -προσωρινής εγκατάστασης- ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού ταϊσματος και ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί για την έγκαιρη διάγνωση της χωλότητας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης κατάλληλα προσαρμοσμένους ώστε να διαγνώσκουν τη χωλότητα σε πρώιμο στάδιο ακόμη και αν τα συμπτώματα δεν είναι εμφανή οπτικά.

Η ικανότητα αυτή οφείλεται στην δυνατότητα του συστήματος να επισημαίνει τις διαφοροποιήσεις στις κινησιολογικές υπογραφές των νοσούντων ζώων και να τις συγκρίνει με αυτές των υγιών. Η διαφοροποίηση του προτεινόμενου συστήματος σε σχέση με αυτά που διατίθενται στην αγορά έγκειται κυρίως στο ότι το σύστημα μπορεί να καταγράφει συνεχόμενα τις κινήσεις του ζώου χωρίς αυτές να επηρεάζονται και χωρίς να αλλάζουν οι καθημερινές συνήθειες του.